Pliktig å melde elektronisk adresse i 2018

Pliktig å melde elektronisk adresse i 2018

Pliktig å melde elektronisk adresse i 2018 Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adresse til enhetsregisteret. Med elektronisk adresse menes enten e-postadresse eller et mobilnummer det kan sendes SMS til. Hovedformålet med dette er at offentlige myndigheter...