Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018

av | mar 8, 2018 | 0 kommentarer

Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene.

Den nye kassasystemloven med forskrift trådte i kraft for leverandørene 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystem som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket.

For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter to år på å oppgradere sine kassasystem. Du som driver med kontantsalg bør gjøre deg kjent med de nye lovkravene. Et godt råd er å kontakte systemleverandøren og forhøre deg om ditt eksisterende kassasystem kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften kjøpe eller leie et nytt system til å registrere og dokumentere kontantsalg.

FRA 2019 MÅ ALLE KASSASYSTEM VÆRE PRODUKTERKLÆRT

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller lovkravene, og som er utstyrt med en produkterklæring fra leverandøren. På skatteetaten.no finner du en oppdatert liste over de leverandørene som har produkterklært sine kassasystemhos Skatteetaten.

VIKTIG LOV FOR Å BEKJEMPE SVART ØKONOMI

Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi, og mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. Skatteetaten har gjennom flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og unndratt omsetning i bransjer med kontantsalg. I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker manglende innberetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert – en utvikling som verken næringen eller det norske samfunnet er tjent med.

HVA BØR JEG SOM BOKFØRINGSPLIKTIG BEDRIFT VITE OM DE NYE LOVKRAVENE?

Den nye lovgivningen krever at kassasystemet skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner. Det er også innført forbud mot enkelte typer funksjoner. Her er en oversikt over noen av de viktigste endringene som berører deg og din bedrift:

Salgskvittering

Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering til kunden. Elektronisk kvittering er tillatt, men det må likevel alltid være mulig å skrive ut en papirkvittering. Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn én kopikvittering. Kvitteringer fra betalingsterminal som ikke er integrert med kassasystemet skal være tydelig merket med ordene «IKKJE KVITTERING FOR KJØP».

Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter

Rapportene skal blant annet gi opplysninger om kontantsalg, eksempelvis omfanget av ulike kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir tatt med på X- og Z-rapporter.

Elektronisk journal

Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Eksport av filer skal kun skje på forespørsel og i det standardformat Skattedirektoratet har bestemt (SAF-T; XML). Kassasystemet skal ikke kunne kobles til system eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal. Bruker skal heller ikke kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres i forbindelse med registeringen av kontantsalget.

Kassasystemet skal også kunne skille mellom ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, spesifiserte krav til dagsoppgjør.

Risikerer gebyr ved overtredelse

Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du ikke et nytt eller oppgradert kassasystem på plass da, risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven. Gebyret er for tiden på 11 300 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.

Spørsmål om regelverket?

På skatteetatens hjemmesider er det samlet mye nyttig informasjon, både om selve lovverket, om produkterklærte kassasystem og ofte stilte spørsmål med svar. Der finner du også lenke til bokføringsforskriften som stiller en rekke nye brukerkrav fra 1. januar 2019.

Dersom du har spørsmål til regelverket kan du også kontakte Skatteetaten direkte. Det er opprettet en epostadresse – kassasystemprosjektet@skatteetaten.no – hvor det er mulig å sende inn spørsmål.

Vi kan hjelpe til med

Tjenester

Regnskap
Lønn
Budsjett
Rådgivning

Avdeling Florø
Evja
6900 Florø
Telefon 57 75 14 40

Avdeling Bremanger
Iglandsvika 18
6727 Bremanger
Telefon 57 79 11 11

© Solvens AS - Webdesign Webtjenesten.