Din regnskapsfører for fremtiden

-SOM VÅR KUNDE ER DU UNIK-

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap

SOLVENS AS

Lønn og HR

Etter 25 år i bransjen har vi opparbeidet oss en bred lønnsfaglig kompetanse. Våre stabile medarbeidere, som i dag jobber på lønn, har jobbet med faget i over 15 år. Lønnsfaget er et fagfelt som kan virke stort og komplisert med mye lover og regler, og det er en forutsetning at de ansatte er løpende oppdatert på disse. Ved å sette bort lønn og HR vil din bedrift redusere kostnader og bli mindre avhengig av nøkkelpersoner. Din bedrift kan være stor eller liten. Vi har alltid en lønnstjeneste eller et lønnssystem som passer ditt behov.

Ved å sette bort lønnVåre tjenester omfatter blant annet:
Ordinære lønnsbehandling som kontroll og registrering av lønnsgrunnlag, forskudd, trekk og lønnsutbetaling Vi følger opp eksterne parter som forsikringsselskap, NAV, arbeidstakerorganisasjoner og andre som dere har forhold til. Reiseregninger og utleggsrefusjon Føring av fraværsoversikt og rapportering av statistikker Innsending av lovpålagte oppgaver, herunder A-melding og terminvis betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Bistand med utarbeiding av arbeidsavtaler Oppbevaring av opplysninger Rutiner for rekruttering Personaloppfølging
og HRHuman resources er alle menneskene som sammen danner arbeidsstokken i et selskap. HR er ikke bare forvaltning, men også strategi. HR-området fokuserer på hvordan og hvilke aktiviteter som kan iverksettes for å fremme utnyttelse av menneskelige ressurser som skal gjøre en organisasjon i stand til å nå sine mål. vil din bedrift redusere kostnader og bli mindre avhengig av nøkkelpersoner. Din bedrifts suksess er i stor grad avhengig av dine ansatte. Derfor er det svært viktig å ha på plass gode rutiner for ansettelsesforholdet. Enten det handler om at de ansatte får opplæringen de trenger, eller at langtidssykemeldte får oppfølgingen de trenger for å kunne komme raskt tilbake i jobb. Det handler også om at systemer for planlegging og oppfølging av arbeid er tilgjengelig når behovet er der.

Vi har alltid en lønnstjeneste eller et lønnssystem som passer ditt behov, uansett virksomhetens størrelse.

Du vil oppleve at vi alltid er tilgjengelig ved spørsmål og utfordringer, og vi vil alltid stå klar dersom du trenger en god rådgiver eller noen å kaste ball med.

Våre tjenester omfatter blant annet

  • Ordinære lønnsbehandling som kontroll og registrering av lønnsgrunnlag, forskudd, trekk og lønnsutbetaling
  • Vi følger opp eksterne parter som forsikringsselskap, NAV, arbeidstakerorganisasjoner og andre som dere har forhold til.
  • Reiseregninger og utleggsrefusjon
  • Føring av fraværsoversikt og rapportering av statistikker
  • Innsending av lovpålagte oppgaver, herunder A-melding og terminvis betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
  • Bistand med utarbeiding av arbeidsavtaler
  • Oppbevaring av opplysninger
  • Rutiner for rekruttering
  • Personaloppfølging

Din bedrifts suksess er i stor grad avhengig av dine ansatte. Derfor er det svært viktig å ha på plass gode rutiner for ansettelsesforholdet. Det handler om at de ansatte får opplæringen de trenger, at det finnes et godt system for planlegging og oppfølging av arbeid som blir gjort, at de langtidssykemeldte får oppfølgingen de trenger for å kunne komme raskt tilbake i jobb. Du vil oppleve at vi alltid er tilgjengelig ved spørsmål og utfordringer, og vi vil alltid stå klar dersom du trenger en god rådgiver eller noen å kaste ball med.

Hvorfor outsource lønnsoppgavene

Fokuser på kjernevirksomheten
Deres ansatte sitter på en unik innsikt i deres virksomhet. Ved å frigi tiden som medgår til ordinær behandling av lønn, vil de kunne benytte sin kunnskap til det beste for bedriftens HR område, og sette inn fokus der dere har størst behov.
Mindre avhengig av nøkkelpersoner
Dere vil alltid være trygg på at lønnsutbetalinger vil være riktig utbetalt til riktig tid. Intern sykdom og nyansettelser vil ikke påvirke lønnsutbetalingene.
Mer verdi reduserte kostnader
Lønn er et fagfelt som kan være kostbart å ha internt. Det kreves at de ansatte som jobber med lønn holder seg løpende oppdatert på endringer i lover og regler. Kostnader og vedlikehold av programvare og IT, kostnader for kursing i ny lovgivning og beste praksis og andre faste kostnader for egen lønnsavdeling blir redusert.
En tilgjengelig samarbeidspartner
Deres virksomhet vil kunne dra nytte av våre lønnseksperters erfaring og strategiske rådgivning. Vi vil stå standby ved utfordringer og vi vil sammen med dere komme frem til de løsningene som passer dere best.

Vi kan hjelpe til med

Tjenester

Regnskap
Lønn
Budsjett
Rådgivning

Avdeling Florø
Evja
6900 Florø
Telefon 57 75 14 40

Avdeling Bremanger
Iglandsvika 18
6727 Bremanger
Telefon 57 79 11 11

© Solvens AS - Webdesign Webtjenesten.